iPad - Overføre bilder til datamaskinen

background image

Overføre bilder til datamaskinen

Du kan overføre bilder du har tatt med Photo Booth, til bildebehandlingsprogrammer på
datamaskinen, for eksempel iPhoto på Mac.
Overfør bilder til datamaskinen: Koble iPad til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-
USB-kabelen.

Â

Mac: Marker bildene du vil overføre, og klikk deretter på Importer- eller Last ned-knappen i
iPhoto eller et annet bildebehandlingsprogram som støttes, på datamaskinen.

Â

PC: Følg instruksjonene som fulgte med bildeprogrammet.

Hvis du sletter bilder fra iPad når du overfører dem til datamaskinen, fjernes de fra Kamerarull-
albumet. Du kan synkronisere bilder til Bilder-programmet på iPad ved hjelp av Bilder-
innstillingspanelet i iTunes.

59

Kapittel 9

Photo Booth

background image

Bilder

10

Vise bilder og videoer

Med Bilder-programmet kan du vise bilder og videoer du har tatt med eller synkronisert til iPad, i:

Kamerarull-album – bilder og videoer du tar med det innebygde kameraet, eller arkiverer fra en

Â

e-postmelding, en tekstmelding, en nettside eller et skjermbilde
Bildestrøm-album – bilder som streames fra iCloud (les «

Â

Bildestrøm» på side 54)

Siste import-album – bilder og videoer importert fra et digitalkamera, en iOS-enhet eller et SD-

Â

minnekort (les «Importere bilder og videoer» på side 63)
Bildebibliotek og andre albumer synkronisert fra datamaskinen (les «

Â

Synkronisere med

iTunes» på side 20)

Merk: På en iPad uten kamera har Kamerarull-albumet navnet Arkiverte bilder.

Marker et bilde for å vise det.

Marker et bilde for å vise det.

Rediger bildet.

Rediger bildet.

Vis en lysbildeserie.

Vis en lysbildeserie.