iPad - Ta bilde 

background image

Ta bilde

Hvis du vil ta et Photo Booth-bilde, sikter du med iPad og trykker.
Ta bilde: Sikt med iPad, og trykk på

.

58

background image

Når du tar et bilde, lager iPad en lukkerlyd. Du kan bruke volumknappene på siden av iPad til
å justere volumet for lukkerlyden. Hvis sidebryteren er satt til lydløs, hører du ingen lyd. Les
«Knapper» på side 10.

Merk: I noen land spilles lydeffekter selv om sidebryteren er satt til lydløs.
Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak: Trykk på

nederst på skjermen.

Se på et bilde du har tatt: Trykk på miniatyrbildet for forrige bilde. Dra fingeren mot venstre eller
høyre for å vise flere miniatyrbilder.
Hvis du ikke ser kontrollene, trykker du på skjermen for å vise dem.
Slette et bilde: Marker et miniatyrbilde, og trykk deretter på .
Organiser bilder: Trykk på ett eller flere miniatyrbilder. Trykk på , og trykk deretter på Send
med e-post, Kopier eller Slett.