iPad - Bruk av iPad i bedriften

background image

Bruk av iPad i bedriften

Med støtte for sikker tilgang til bedriftsnettverk, kataloger og Microsoft Exchange er iPad klar for
arbeidsplassen. Hvis du vil ha detaljert informasjon om iPad til bedriftsbruk, går du til
www.apple.com/no/ipad/business.