iPad - Konfigurere Microsoft Exchange-kontoer

background image

Bruke konfigurasjonsprofiler

Hvis du er i et bedriftsmiljø, er det mulig at du kan konfigurere kontoer og andre objekter på iPad
ved å installere en konfigurasjonsprofil. Konfigurasjonsprofiler gjør det mulig for administratoren
å konfigurere iPad til å bruke informasjonssystemene i bedriften, skolen eller organisasjonen. Den
kan for eksempel konfigurere iPad for tilgang til Microsoft Exchange-tjenere på arbeidsplassen, slik
at iPad kan få tilgang til Exchange-e-post, -kalendere og -kontakter.

En konfigurasjonsprofil kan konfigurere flere forskjellige innstillinger på iPad. En
konfigurasjonsprofil kan for eksempel konfigurere Microsoft Exchange-kontoen, VPN-kontoen og
sertifikater for sikker tilgang til bedriftens nettverk og informasjon. En konfigurasjonsprofil kan
også slå på Kodelås, som krever at du oppretter og oppgir en kode for å bruke iPad.

Administratoren kan distribuere konfigurasjonsprofiler via e-post, ved å legge dem på en sikker
nettside, eller ved å installere dem direkte på iPad for deg. Det er mulig at administratoren vil at
du skal installere en profil som knytter iPad-enheten til en tjener for administrering av mobile
enheter. Dette gjør det mulig for administratoren å konfigurere innstillingene via fjerntilkobling.
Installer konfigurasjonsprofiler: På iPad åpner du e-postmeldingen eller laster
ned konfigurasjonsprofilene fra nettstedet administratoren oppgir. Når du åpner
konfigurasjonsprofilen, starter installeringen.

Viktig:

Du blir kanskje spurt om en konfigurasjonsprofil er godkjent. Hvis du er i tvil, spør du

administratoren før du installerer konfigurasjonsprofilen.

Du kan ikke endre innstillingene i en konfigurasjonsprofil. Hvis du vil endre innstillinger, må
du først fjerne konfigurasjonsprofilen eller installere en ny konfigurasjonsprofil med de nye
innstillingene.
Fjern en konfigurasjonsprofil: Velg Innstillinger > Generelt > Profil, og marker deretter
konfigurasjonsprofilen og trykk på Fjern.
Når du fjerner en konfigurasjonsprofil, slettes alle innstillinger og all annen informasjon som er
installert av profilen.

133

background image

Konfigurere Microsoft Exchange-kontoer

Microsoft Exchange leverer e-post-, kontakt-, oppgave- og kalenderinformasjon som du
automatisk kan synkronisere trådløst til iPad. Du kan også konfigurere en Exchange-konto direkte
på iPad.
Konfigurer en Exchange-konto på iPad: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Trykk på
Legg til konto, og trykk deretter på Microsoft Exchange.
Du får kontoinnstillingene du må oppgi, fra tjenesteleverandøren eller systemadministratoren.