iPad - LDAP- og CardDAV-kontoer

background image

LDAP- og CardDAV-kontoer

Når du har konfigurert en LDAP-konto, kan du vise og søke etter kontakter på LDAP-tjeneren
til firmaet eller organisasjonen. Tjeneren vises som en ny gruppe i Kontakter. Ettersom LDAP-
kontakter ikke lastes ned til iPad, må enheten være koblet til Internett for å kunne vise dem.
Kontakt administratoren for å få kontoinnstillinger og informasjon om andre krav (for eksempel
VPN).

Når du konfigurerer en CardDAV-konto, blir kontokontaktene dine synkronisert med iPad
trådløst. Det er også mulig at du kan søke etter kontakter på CardDAV-tjeneren til firmaet eller
organisasjonen.
Konfigurer en LDAP- eller CardDAV-konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.
Deretter trykker du på Legg til konto. Trykk på Annet.

Du får kontoinnstillingene du må oppgi, fra tjenesteleverandøren eller systemadministratoren.

134

Tillegg A

iPad i bedriften