iPad - VPN-tilgang

background image

VPN-tilgang

VPN (Virtual Private Network) gir sikker tilgang til private nettverk via Internett, for eksempel
firmaets eller skolens nettverk. Bruk Nettverk-innstillingene på iPad til å konfigurere og aktivere
VPN. Spør nettverksadministratoren om hvilke innstillinger du skal bruke.

VPN kan også konfigureres automatisk med en konfigurasjonsprofil. Når VPN konfigureres av en
konfigurasjonsprofil, kan iPad slå på VPN automatisk når det er nødvendig. Hvis du vil vite mer,
kontakter du administratoren.