iPad - Japansk

background image

Japansk

Du kan skrive japansk ved hjelp av kana- eller romaji-tastaturet. Du kan også sette inn japanske
smilefjes.

Skrive japansk kana

Bruke kana-tastaturet til å velge stavelser. Hvis du vil ha flere stavelsesalternativer, trykker du på
piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.

Skrive japansk romaji

Bruk romaji-tastaturet for å skrive inn stavelser. Alternativer vises langs toppen av skrivebordet.
Trykk på et alternativ for å skrive det. Hvis du vil ha flere stavelsesalternativer, trykker du på
piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.

Skrive smilefjes eller emoticons

Hvis du bruker det japanske Kana-tastaturet, trykker du på ^_^-tasten.

Hvis du bruker det japanske Romaji-tastaturet (QWERTY-japansk oppsett), trykker du på talltasten

og deretter på ^_^-tasten.

Hvis du bruker det kinesiske (forenklet eller tradisjonell) pinyin- eller (tradisjonell) zhuyin-
tastaturet, trykker du på symboltasten og trykker deretter på ^_^-tasten.