iPad - Kinesisk

background image

Kinesisk

Du kan bruke tastaturer for å skrive kinesisk på flere forskjellige måter, blant annet pinyin, cangjie,
wubihua og zhuyin. Du kan også skrive kinesiske tegn på skjermen med fingeren.

Skrive med pinyin

Bruk QWERTY-tastaturet for å skrive forenklet eller tradisjonell pinyin. Forslag til tegn vises mens
du skriver. Trykk på et forslag for å velge det, eller fortsett å skrive inn pinyin for å vise flere
alternativer.

Hvis du fortsetter å skrive inn pinyin uten mellomrom, vil det vises setningsforslag.

135

background image

Skrive med cangjie

Sett sammen kinesiske tegn av cangjie-deltegnene. Forslag til tegn vises mens du skriver. Trykk på
et tegn for å velge det, eller fortsett å skrive inn opptil fem deltegn for å vise flere alternativer.

Skrive med strøk (wubihua)

Bruk tastaturet for å sette sammen kinesiske tegn med opptil fem strøk i riktig rekkefølge for
skriving: vannrett, loddrett, fallende mot venstre, fallende mot høyre og krok. For eksempel skal
det kinesiske tegnet 圈 (sirkel) starte med det loddrette strøket丨.

Etter hvert som du skriver, vises forslag til kinesiske tegn (de mest brukte tegnene vises først).
Trykk på et tegn for å velge det.

Hvis du ikke vet hva som er riktig strøk, skriver du en asterisk (*). Hvis du vil se flere
tegnalternativer, skriver du inn et nytt strøk eller blar gjennom tegnlisten.

Trykk på «nøyaktig treff»-tasten (匹配) for å vise kun tegn som stemmer nøyaktig med det du har
skrevet.

Skrive med zhuyin

Bruk tastaturet for å skrive zhuyin-tegn. Forslag til kinesiske tegn vises mens du skriver. Trykk på et
forslag for å velge det, eller fortsett å skrive inn zhuyin-bokstaver for å vise flere alternativer. Når
du har skrevet det første tegnet, endres tastaturet for å vise flere tegn.

Hvis du fortsetter å skrive inn zhuyin uten mellomrom, vil det vises setningsforslag.

Tegne kinesiske tegn

Når håndskriftformater for forenklet eller tradisjonell kinesisk er på, kan du tegne eller skrive
kinesiske tegn direkte på skjermen med fingeren. Etter hvert som du lager tegnstrøk, gjenkjenner
iPad dem og viser tegn som passer, i en liste. Det beste treffet vises øverst. Når du velger et tegn,
vises tegn som ofte brukes etter dette tegnet, i listen som alternativer.

Skriveflate

Skriveflate

Enkelte avanserte tegn, for eksempel 鱲 (en del av navnet på Hongkong internasjonale flyplass),
𨋢

(heis), og 㗎 (partikkel som brukes i kantonesisk) kan skrives ved å skrive to eller flere

komponenttegn i rekkefølge. Trykk på tegnet for å erstatte tegnene du har skrevet inn.

Latinske tegn gjenkjennes også.

136

Tillegg B

Internasjonale tastaturer

background image

Konvertere mellom forenklet og tradisjonell kinesisk

Marker tegnet eller tegnene du vil konvertere, og trykk deretter på Erstatt.