iPad - Det skjermbaserte tastaturet vises ikke

background image

Det skjermbaserte tastaturet vises ikke

Hvis iPad er sammenkoblet med et Bluetooth-tastatur, vises ikke det skjermbaserte tastaturet.
Hvis du vil at det skjermbaserte tastaturet skal vises, trykker du på utmatingstasten på Bluetooth-
tastaturet. Du kan også få det skjermbaserte tastaturet til å vises ved å flytte Bluetooth-tastaturet
utenfor rekkevidde eller slå det av.