iPad - Driftstemperatur for iPad

background image

Driftstemperatur for iPad

Hvis den innvendige temperaturen i iPad overstiger normal brukstemperatur, er det mulig at
følgende skjer når enheten forsøker å regulere temperaturen:

iPad slutter å lade.

Â

Skjermen blir mørk.

Â

Det vises et temperaturvarsel.

Â

Viktig:

Du kan ikke bruke iPad når temperaturvarselet vises. Hvis iPad ikke lykkes med å regulere

temperaturen, går den inn i en dvalemodus til den er tilstrekkelig nedkjølt. Flytt iPad til et kjøligere
sted, og vent noen minutter før du prøver å bruke iPad igjen.

146

Tillegg C

Support og annen informasjon

background image

Apple Inc.

K

© 2012 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort
Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife,
iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras,
Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth,
Safari, Spotlight og Time Capsule er varemerker for Apple Inc.,
registrert i USA og andre land.

AirPrint, iMessage og Multi-Touch er varemerker for Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store og
MobileMe er tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og
andre land.

App Store, iBookstore og iTunes Match er tjenestemerker for
Apple Inc.

Adobe og Photoshop er varemerker eller registrerte varemerker
for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker
som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av disse merkene av
Apple Inc. er under lisens.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og
andre land og brukes under lisens.

Ping er et registrert varemerke for Karsten Manufacturing
Corporation og brukes under lisens i USA.

Enkelte programmer er ikke tilgjengelige i alle land.
Programtilgjengelighet kan bli endret.

Innhold tilgjengelig på iTunes. Tilgjengelighet på titler kan bli
endret.

Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken,
kan være varemerker for sine respektive eiere.

Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun
av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en
understøttelse eller en anbefaling av disse produktene.
Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse
produktenes egnethet eller anvendelsesområde. Alle
overenskomster, avtaler eller garantier, hvis slike finnes, skal
gjøres gjeldende direkte mellom leverandør og bruker. Det er
blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken skal være
mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for
eventuelle trykk- eller skrivefeil.

H019-2266/2012-03