iPad - Et program fyller ikke hele skjermen

background image

Et program fyller ikke hele skjermen

De fleste programmer for iPhone og iPod touch kan brukes med iPad, men de utnytter ikke alltid
den store skjermen. I slike tilfeller trykker du på for å zoome inn på programmet. Trykk på for
å gå tilbake til opprinnelig størrelse.

Søk i App Store for å se om det finnes en versjon av programmet som er laget for iPad, eller en
universalversjon som er laget for både iPhone, iPod touch og iPad.