iPad - Informasjon om sikkerhet, service og support

background image

Informasjon om sikkerhet, service og support

Denne tabellen viser hvor du finner mer informasjon om iPad-relatert sikkerhet, programvare og
service.

Hvis du vil vite mer om

Gjør du følgende

Hvordan du bruker iPad på en sikker måte

Les iPad Viktig produktinformasjon
support.apple.com/no/manuals/ipad for oppdatert
informasjon om sikkerhet og regelverk.

iPad-service og -support, tips, forumer og Apple-
programvarenedlastinger

Gå til www.apple.com/no/support/ipad.

Siste nytt om iPad

Gå til www.apple.com/no/ipad.

Administrere Apple-ID-kontoen

Gå til appleid.apple.com/no.

Bruk av iCloud

Gå til www.apple.com/no/support/icloud.

Bruk av iTunes

Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp. Hvis du vil se
en opplæringsvideo på Internett (ikke tilgjengelig i alle
områder), kan du besøke: www.apple.com/no/support/
itunes.

Bruke iPhoto i OS X

Åpne iPhoto, og velg Hjelp > iPhoto-hjelp.

Bruke Adressebok i OS X

Åpne Adressebok, og velg Hjelp > Adressebok-hjelp.

Bruke iCal i OS X

Åpne iCal, og velg Hjelp > iCal-hjelp.

Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe
Photoshop Album og Adobe Photoshop Elements

Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med disse
programmene.

Garantiservice

Først følger du rådene i denne håndboken. Deretter går
du til www.apple.com/no/support/ipad eller leser iPad
Viktig produktinformasjon
på support.apple.com/no/
manuals/ipad.

Batteribytteservice

Gå til www.apple.com/no/batteries/replacements.html.

Bruk av iPad i et bedriftsmiljø

Gå til www.apple.com/no/ipad/business.

145

Tillegg C

Support og annen informasjon