iPad - iPad svarer ikke

background image

iPad svarer ikke

iPad kan ha lite strøm. Koble iPad til den 10-watts USB-strømforsyningsenheten for å lade den.

Â

Les «Lade batteriet» på side 22.
Hold nede Dvale/vekke-knappen i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Deretter holder

Â

du nede Hjem-knappen for å tvinge programmet du brukte, til å avslutte.
Hvis det ikke fungerer, slår du iPad av og deretter på igjen. Hold nede Dvale/vekke-knappen til

Â

den røde skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen. Deretter holder du nede Dvale/
vekke-knappen til Apple-logoen vises.
Hvis ikke det fungerer, nullstiller du iPad. Hold nede Dvale/vekke-knappen og Hjem-knappen

Â

samtidig i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.
Hvis skjermen ikke roterer når du snur iPad, holder du iPad rett og forsikrer deg om at

Â

skjermroteringslåsen ikke er på.

139