iPad - Om avhending og resirkulering

background image

Om avhending og resirkulering

iPad må kasseres på riktig måte i henhold til lokale lover og regler. Ettersom iPad inneholder et
batteri, må den ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Når du skal kaste iPad, kan du ta
kontakt med Apple eller lokale myndigheter for informasjon om resirkuleringsmuligheter.

Du finner informasjon om Apples resirkuleringsprogram på www.apple.com/no/recycling.