iPad - Omstarte og nullstille iPad

background image

Omstarte og nullstille iPad

Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan du prøve å starte iPad på nytt, tvinge et program til å
avslutte eller nullstille iPad.
Start iPad på nytt: Hold nede Dvale/vekke-knappen til den røde skyveknappen vises. Flytt
skyveknappen for å slå av iPad. Du slår iPad på igjen ved å holde nede Dvale/vekke-knappen til
Apple-logoen vises.
Tving et program til å avslutte: Hold nede Dvale/vekke-knappen øverst på iPad i noen sekunder
til en rød skyveknapp vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen til programmet avsluttes.

Hvis du ikke får slått av iPad, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at iPad må nullstilles. Du
bør kun nullstille iPad hvis du ikke kan løse problemet ved å slå enheten av og deretter på igjen.
Nullstill iPad: Hold nede Dvale/vekke-knappen og Hjem-knappen samtidig i minst ti sekunder,
helt til Apple-logoen vises.