iPad - Sikkerhetskopiere iPad

background image

Sikkerhetskopiere iPad

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å sikkerhetskopiere iPad automatisk. Hvis du velger automatisk
sikkerhetskopiering ved hjelp av iCloud, kan du ikke i tillegg automatisk sikkerhetskopiere
til datamaskinen ved hjelp av iTunes, men du kan bruke iTunes til å sikkerhetskopiere til
datamaskinen manuelt.

Sikkerhetskopiere med iCloud

iCloud sikkerhetskopierer iPad automatisk hver dag over en Wi-Fi-forbindelse når den er koblet
til en strømkilde og låst. Dato og klokkeslett for siste sikkerhetskopi vises nederst på Lagre og
sikkerhetskopiere-skjermen. iCloud sikkerhetskopierer:

Musikk, TV-programmer, programmer og bøker du har kjøpt*

Â

Bilder og videoer i Kamerarull

Â

iPad-innstillinger

Â

programdata

Â

140

Tillegg C

Support og annen informasjon

background image

Programorganisering og Hjem-skjerm

Â

Meldinger

Â

Merk: Kjøpt musikk sikkerhetskopieres ikke i alle områder, og TV-programmer er ikke tilgjengelige
i alle områder.

Hvis du ikke aktiverte iCloud-sikkerhetskopiering første gang du klargjorde iPad, kan du slå det på
i iCloud-innstillinger. Når du slår på iCloud-sikkerhetskopiering, sikkerhetskopieres ikke iPad lenger
automatisk til datamaskinen når du synkroniserer med iTunes.

Slå på iCloud-sikkerhetskopiering

Velg Innstillinger > iCloud, og logg på med Apple-ID og passord, hvis
det kreves. Velg Lagre og sikkerhetskopiere, og slå deretter på iCloud-
sikkerhetskopi.

Sikkerhetskopier umiddelbart

Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på
Sikkerhetskopier nå.

Administrer sikkerhetskopiene dine Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på

Administrer lagring. Trykk på navnet til din iPad.

Slå Kamerarull-sikkerhetskopiering
av eller på

Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på
Administrer lagring. Trykk på navnet til din iPad, og slå Kamerarull-
sikkerhetskopiering av eller på.

Vis enhetene som
sikkerhetskopieres

Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere > Administrer
lagring.

Stopp automatiske iCloud-
sikkerhetskopier

Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og slå av iCloud-
sikkerhetskopi.

Musikk som ikke er kjøpt i iTunes, sikkerhetskopieres ikke i iCloud. Du må bruke iTunes til å
sikkerhetskopiere og gjenopprette slikt innhold. Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.

Viktig:

Sikkerhetskopiering for kjøpt musikk eller kjøpte TV-programmer er ikke tilgjengelig i alle

områder. Tidligere kjøp kan være utilgjengelige hvis de ikke lenger finnes i iTunes Store, App Store
eller iBookstore.

Kjøpt innhold, i tillegg til Bildestrøm-innhold, telles ikke med i beregningen av 5 GB med gratis
iCloud-lagringsplass.

Sikkerhetskopiere med iTunes

iTunes oppretter en sikkerhetskopi av bilder i Kamerarull- eller Arkiverte bilder-albumet, samt
tekstmeldinger, notater, kontaktfavoritter, lydinnstillinger og annet. Mediefiler, for eksempel
sanger, og enkelte bilder sikkerhetskopieres ikke, men kan gjenopprettes gjennom synkronisering
med iTunes.

Når du kobler iPad til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, oppretter iTunes en
sikkerhetskopi hver gang du:

Â

Synkroniserer med iTunes: iTunes synkroniserer iPad hver gang du kobler iPad til datamaskinen.
iTunes sikkerhetskopierer ikke automatisk en iPad som ikke er konfigurert for synkronisering
med den datamaskinen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.

Â

Oppdater eller gjenopprett iPad: iTunes sikkerhetskopierer automatisk iPad før oppdatering og
gjenoppretting.

iTunes kan også kryptere iPad-sikkerhetskopier for å sikre dataene dine.
Krypter iPad-sikkerhetskopier: Marker «Krypter iPad-sikkerhetskopi» i Oversikt-panelet i iTunes.
Gjenopprett iPad-filer og innstillinger: Koble iPad til datamaskinen du vanligvis synkroniserer
med, velg iPad i iTunes-vinduet, og klikk på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

141

Tillegg C

Support og annen informasjon

background image

Fjerne en iTunes-sikkerhetskopi

Du kan fjerne en iPad-sikkerhetskopi fra listen med sikkerhetskopier i iTunes. Dette er praktisk hvis
du for eksempel har laget en sikkerhetskopi på en annen datamaskin.

Fjern en sikkerhetskopi:

1

Åpne iTunes-valg i iTunes.

Â

Mac: Velg iTunes > Valg.

Â

Windows: Velg Rediger > Valg.

2

Klikk på Enheter (du trenger ikke å koble til iPad).

3

Marker sikkerhetskopien du vil fjerne, og klikk deretter på Slett sikkerhetskopi.

4

Klikk på Slett for å bekrefte at du vil fjerne den markerte sikkerhetskopien, og klikk på OK.