iPad - Vise bilder og videoer

background image

Vis bilder og videoer: Trykk på en av knappene øverst på skjermen. Trykk for eksempel på Album,
og trykk deretter på et album for å vise miniatyrbildene i albumet. Trykk på et miniatyrbilde for å
vise bildet eller videoen i fullskjermmodus.
Du kan også knipe for å åpne eller lukke et album, vise et bilde eller en video i fullskjermmodus,
eller gå tilbake til miniatyrbildevisning.

60

background image

Albumer du synkroniserer med iPhoto 8.0 (iLife ’09) eller nyere, eller Aperture versjon 3.0.2 eller
nyere, kan vises etter hendelser eller ansikter. Du kan også vise bilder etter sted hvis de ble tatt
med et kamera som støtter geomerking.

Vis eller skjul kontrollene

Trykk på fullskjermbildet eller -videoen.

Vis neste eller forrige bilde eller
video

Dra fingeren til venstre eller høyre.

Zoom inn eller ut

Dobbelttrykk eller knip.

Panorer i et bilde

Dra i bildet.

Spill av en video

Trykk på midt på skjermen.

Stream video til en HDTV

Les «Bruke AirPlay» på side 37.

Rediger bilder eller klipp videoer

Se «Redigere bilder» eller «Klippe videoer» på side 54.