iPad - Vise lysbildeserier

background image

Vise lysbildeserier

Vis en lysbildeserie: Trykk på Lysbildeserie. Velg lysbildeseriealternativer, og trykk på Start
lysbildeserie.

Stream en lysbildeserie til en HDTV Les «Bruke AirPlay» på side 37.

Stopp en lysbildeserie

Trykk på skjermen.

Angi ytterligere alternativer

Velg Innstillinger > Bilder.