iPad - Spille av videoer

background image

Spille av videoer

Se en video: Trykk på en video mens du navigerer. Avspillingen starter når nok video er lastet ned
til iPad. Trykk på for å starte videoen tidligere.

Dra for å gå framover

eller bakover.

Dra for å gå framover

eller bakover.

Trykk på videoen for å vise

eller skjule kontrollene.

Trykk på videoen for å vise

eller skjule kontrollene.

Dra for å

justere

lydstyrken.

Dra for å

justere

lydstyrken.

Se videoinformasjon,

relaterte videoer og

kommentarer.

Se videoinformasjon,

relaterte videoer og

kommentarer.

Legg til videoen i

dine YouTube-

favoritter.

Legg til videoen i

dine YouTube-

favoritter.

Vis eller skjul videokontrollene

Trykk på skjermen.

Juster volumet

Flytt på volumskyveknappen, eller bruk volumknappene på iPad eller på
kompatible hodetelefoner.

Se i fullskjermmodus

Snu iPad til liggende retning. Hvis du fortsatt ser videoinformasjon, trykker
du på

.

Bytt mellom fullskjerm og tilpasset
til skjerm

Dobbelttrykk på videoen under fullskjermvisning. Du kan også trykke

for å fylle skjermen med videoen, eller trykke på

for å tilpasse

videoen til skjermen. Hvis du ikke ser disse kontrollene, passer videoen
allerede perfekt på skjermen.

Sett på pause eller fortsett
avspilling

Trykk på eller . Du kan også trykke på den midterste knappen (eller
tilsvarende knapp) på kompatible hodetelefoner.

Start fra begynnelsen

Trykk på mens videoen spilles av. Hvis du har sett mindre enn fem
sekunder av videoen, går du tilbake til forrige video i listen.

Skann framover eller bakover

Hold nede eller .

Gå til et bestemt punkt

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å justere
navigeringshastigheten fra raskt til sakte.

Gå til neste eller forrige video i en
liste

Trykk på for å gå til neste video. Trykk på to ganger for å gå til forrige
video. Hvis du har sett mindre enn fem sekunder av videoen, trykker du kun
én gang.

Avslutt videovisning

Trykk på Ferdig.

Spill en video på Apple TV ved
hjelp av AirPlay

Trykk på

, og velg Apple TV. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Bruke

AirPlay» på side 37.