iPad - Kalenderkontoer og -innstillinger

background image

Kalenderkontoer og -innstillinger

Det finnes flere innstillinger for Kalender og kalenderkontoene dine. Velg Innstillinger > Mail,
kontakter, kalendere.

Kalenderkontoer brukes også til å synkronisere oppgaveobjekter for Påminnelser.
Legg til en CalDAV-konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Legg til konto,
og trykk på Annet. Under Kalendere trykker du på Legg til CalDAV-konto.

Disse alternativene gjelder alle kalenderne dine:

73

Kapittel 13

Kalender

background image

Still inn kalendervarsellyder

Velg Innstillinger > Lyder > Kalendervarsel.

Synkroniser tidligere hendelser

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Synkroniser, og velg
deretter tidsperiode. Framtidige hendelser synkroniseres alltid.

Angi at et lydsignal skal spilles når
du mottar en møteinvitasjon

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk på Invitasjonsvarsel.

Slå på tidssonestøtte for
kalenderen

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Tidssonestøtte, og slå
deretter på Tidssonestøtte.

Angi standardkalender

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Standardkalender.

Bruk iCloud til å holde Kalender
oppdatert på iOS-enhetene og
datamaskinene dine

Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kalender. Les «Bruk av
iCloud» på side 19.

Viktig:

Når Tidssonestøtte er på, viser Kalender hendelsesdatoer og -klokkeslett med tidssonen

som gjelder for byen du har valgt. Når Tidssonestøtte er av, viser Kalender hendelser med
tidssonen der du er, som bestemmes av Internett-forbindelsen. Hvis du er ute og reiser, er det
mulig at iPad ikke viser hendelser eller varsler deg til riktig lokal tid. Hvis du vil stille inn riktig tid
manuelt, leser du «Dato og tid» på side 131.

74

Kapittel 13

Kalender

background image

Kontakter

14