iPad - Legge til hendelser

background image

Legge til hendelser

Du kan legge til og oppdatere kalenderhendelser direkte på iPad.
Legg til en hendelse: Trykk på , skriv inn informasjon om hendelsen, og trykk deretter på Ferdig.

Du kan også holde fingeren på et tomt område i en kalender for å opprette en ny hendelse. Flytt
gripepunktene for å justere hendelsens varighet.

Still inn et varsel

Trykk på Varsel, og still inn et varsel fra fem minutter før til to dager før
hendelsen.

Angi et standardvarsel for
hendelser

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalender > Standard varseltider.

Oppdater en hendelse

Trykk på Rediger, og endre informasjonen om hendelsen.
Hvis du vil justere klokkeslett eller varighet for en hendelse, holder du
fingeren på hendelsen for å markere den. Dra den deretter til et nytt
tidspunkt, eller flytt gripepunktene for å endre varigheten.

Slett en hendelse

Trykk på hendelsen, trykk på Rediger, rull nedover, og trykk på Slett
hendelse.

Inviter andre til en hendelse

Trykk på Inviterte for å velge personer fra Kontakter. Krever en iCloud-,
Microsoft Exchange- eller CalDAV-konto.