iPad - Svare på invitasjoner

background image

Svare på invitasjoner

Hvis du har en en iCloud- eller Microsoft Exchange-konto eller en støttet CalDAV-konto, kan
du motta og svare på møteinvitasjoner fra andre personer i organisasjonen. Når du mottar en
invitasjon, vises møtet i kalenderen med en stiplet linje, og vises i nedre høyre hjørne på
skjermen.
Svar på en invitasjon: Trykk på en møteinvitasjon i kalenderen, eller trykk på for å vise
Hendelse-skjermen, og trykk deretter på en invitasjon.

Se arrangørens kontaktinformasjon Trykk på «invitasjon fra».

Se andre inviterte

Trykk på Inviterte. Trykk på et navn for å vise personens kontaktinformasjon.

Legg til kommentarer i svar

Trykk på Legg til kommentarer. Kommentarene dine er synlige for
arrangøren, men ikke for andre deltakere. Avhengig av kalendertjenesten
du bruker, er det mulig at kommentarer ikke er tilgjengelige.

Angi tilgjengelighet

Trykk på Tilgjengelighet, og velg «opptatt» eller «ledig». Opptatt
identifiserer tidspunktet som reservert når noen inviterer deg til et møte.

72

Kapittel 13

Kalender