iPad - Kontaktkontoer og -innstillinger

background image

Kontaktkontoer og -innstillinger

Du kan legge til ytterligere Kontakter-kontoer og tilpasse hvordan kontaktnavn skal sorteres og
vises.
Legg til en Kontakter-konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Deretter trykker du på
Legg til konto.

Hvis du vil endre Kontakter-innstillinger, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere for å få
tilgang til disse innstillingene:

76

Kapittel 14

Kontakter

background image

Angi hvordan kontakter skal
sorteres

Trykk på Sorteringsrekkefølge, og velg visning etter for- eller etternavn.

Angi hvordan kontakter skal vises

Trykk på Vis som, og velg visning etter for- eller etternavn.

Konfigurer Min info-kortet

Trykk på Min info, og velg kontaktkortet med ditt navn og informasjon fra
listen.
Min info-kortet brukes av Safari og andre programmer.

Angi standard Kontakter-konto

Trykk på Standardkonto, og velg en konto. Nye kontakter du oppretter uten
å spesifisere en annen konto, arkiveres her.

Bruk iCloud til å holde Kontakter
oppdatert på iOS-enhetene og
datamaskinene dine

Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kontakter. Les «Bruk av
iCloud» på side 19.

77

Kapittel 14

Kontakter

background image

Notater

15

Om Notater

Med den store skjermen og det skjermbaserte tastaturet gjør iPad det enkelt å skrive notater.
iCloud gjør notater du skriver på iPad, tilgjengelige på alle de andre iOS-enhetene og Mac-
maskinene dine.

Du kan lese og skrive notater i liggende eller stående retning. I stående retning trykker du på
Notater for å vise en liste med notatene dine. I liggende retning vises listen med notater til
venstre, og gjeldende notat er omsluttet av en rød sirkel.