iPad - Kapittel 15:  Notater

background image

Skrive og lese notater

Notater vises etter datoen de sist ble endret. Notatet med den siste endringen står øverst. De
første ordene i hvert av notatene vises i listen. Trykk på et notat i listen for å lese eller redigere det.
Legg til et notat: Trykk på , skriv notatet, og trykk på Ferdig.

Send

notatet med

e-post eller

skriv det ut.

Send

notatet med

e-post eller

skriv det ut.

Slett