iPad - Skrive og lese notater

background image

Rediger et notat

Trykk hvor som helst i notatet for å vise tastaturet. Rediger notatet, og trykk
på Ferdig.

Endre fonten

Velg Innstillinger > Notater.

Slett et notat

Trykk på nederst på notatet.

78

background image

Bruk iCloud til å holde notatene
oppdatert på IOS-enhetene dine og
Mac-maskiner

Velg Innstillinger > iCloud og slå på Notater (standardinnstillingen er at det
er på). Les «Bruk av iCloud» på side 19.