iPad - Skrive ut notater eller sende dem med e-post

background image

Skrive ut notater eller sende dem med e-post

Skriv ut et notat eller send det med e-post: Trykk på notatet, og trykk deretter på .
Hvis du vil sende et notat med e-post, må iPad være konfigurert for e-post. Les «Sende e-post» på
side 44.

79

Kapittel 15

Notater

background image

Påminnelser

16

Om påminnelser

Påminnelser gjør det mulig å organisere hverdagen – med forfallsdatoer og lister. Påminnelser
fungerer med kalenderkontoene dine, slik at endringer du utfører, oppdateres automatisk på alle
iOS-enhetene og datamaskinene dine.

Merk objekter

som fullført.

Merk objekter

som fullført.

Legg til en påminnelse.

Legg til en påminnelse.

Endre visning.

Endre visning.

Bytt mellom listevisning og datovisning: Trykk på Liste eller Dato øverst på skjermen.