iPad - Søke i notater

background image

Søke i notater

Du kan søke etter tekst i notater for å finne et bestemt notat.
Søk i notater: Skriv inn tekst i søkefeltet øverst i notatlisten. (I stående retning trykker du på
Notater for å vise notatlisten.)
Søkeresultater vises mens du skriver. Trykk på tastaturknappen for å skjule tastaturet og vise flere
resultater. Trykk på et notat i søkeresultatlisten for å vise det.