iPad - Administrere påminnelser i datovisning

background image

Administrere påminnelser i datovisning

Bruk datovisning til å vise og administrere påminnelser som har en forfallsdato.
Vis påminnelser for en dato: Trykk på Dato øverst på skjermen for å vise dagens påminnelser og
ufullførte objekter fra tidligere dager.