iPad - Administrere påminnelser i listevisning

background image

Trykk på påminnelsen, og trykk på Vis mer. Trykk på Liste, og velg en ny liste.
Hvis du vil opprette eller redigere lister, leser du «Administrere påminnelser
i listevisning» på side 81.

Slett en påminnelse

Trykk på en påminnelse, trykk på Vis mer, og trykk deretter på Slett.

Rediger en påminnelse

Trykk på en påminnelse, og trykk på navnet.

Merk en påminnelse som fullført

Trykk på ruten ved siden av påminnelsen, slik at en hake vises.
Fullførte påminnelser vises i Fullført-listen. Les «Håndtere fullførte
påminnelser» på side 81.

Angi lyden som spilles for
påminnelser

Velg Innstillinger > Lyder.

Bruk iCloud til å holde Påminnelser
oppdatert på iOS-enhetene og
datamaskinene dine

Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Påminnelser. Les «Bruk av
iCloud» på side 19.

Administrere påminnelser i listevisning

Du kan organisere påminnelser i lister slik at det blir enkelt å skille personlige påminnelser,
jobbrelaterte påminnelser og andre påminnelser. Påminnelser har én liste for aktive påminnelser, i
tillegg til en innebygd liste for fullførte objekter. Du kan legge til dine egne lister.
Opprett en liste: Trykk på Liste øverst på skjermen, og trykk deretter på Rediger.

Bytt mellom lister

Trykk på listen du vil vise, i listevisning.

Vis fullførte objekter

Trykk på Fullført i listevisning.

Endre rekkefølgen på lister

Trykk på Rediger i listevisning. Flytt ved siden av en liste for å endre
rekkefølgen.
Du kan ikke flytte en liste til en annen konto, og du kan ikke endre
rekkefølgen på påminnelser i en liste.

Slett en liste

Trykk på Rediger i listevisning. Trykk på

for hver liste du vil slette.

Når du sletter en liste, slettes alle objektene i listen.

Endre navnet på en liste

Trykk på Rediger i listevisning. Trykk på navnet du vil endre, og skriv et nytt
navn. Trykk på Ferdig.

Angi standardliste for nye notater

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk på Standardliste
under Påminnelser.