iPad - Stille inn en påminnelse

background image

Legg til en påminnelse: Gå til Påminnelser, trykk på , oppgi deretter en beskrivelse, og trykk på
Ferdig.

Når du har lagt til en påminnelse, kan du finjustere innstillingene.

80

background image

Angi dag eller tid for en påminnelse Trykk på påminnelsen, og trykk på Påminn meg. Slå på «På en dag», og

angi dato og tid for når du vil påminnes. Påminnelser som har forfalt, vises i
Varslingssenter.

Legg til notater i en påminnelse

Trykk på påminnelsen, og trykk på Vis mer. Trykk på Notater.

Flytt en påminnelse til en annen
liste