iPad - Finne og dele informasjon om et sted

background image

Finne og dele informasjon om et sted

Start en FaceTime-

samtale (hvis tilgjengelig).

Start en FaceTime-

samtale (hvis tilgjengelig).

Gå til nettstedet.

Gå til nettstedet.

© 2012 Google. Kartdata © 2012 Google.

© 2012 Google. Kartdata © 2012 Google.

Finn eller del informasjon om et sted: Trykk på nålen, og trykk deretter på .

Legg til et firma i kontakter

Trykk på «Legg til i kontakter».

Send e-post, SMS eller en tweet om
plasseringen din

Trykk på Del sted.
Du må være pålogget Twitter-kontoen din hvis du vil tvitre. Velg
Innstillinger > Twitter.