iPad - Kartvisninger

background image

Kartvisninger

© 2012 Google. Kartdata © 2012 Google.

© 2012 Google. Kartdata © 2012 Google.

Vis standard-, satellitt-, hybrid- eller terrengvisning: Trykk eller flytt nederste høyre hjørne av
skjermen, og velg deretter visningen du vil ha.
Bruk Google Street View: Trykk på . Bla til venstre eller høyre for å panorere 360 grader (det
innfelte kartet viser hvor du er). Trykk på en pil for å gå nedover gaten. Trykk på det innfelte
området for å gå tilbake til kartvisning.

Trykk for å gå

tilbake til

kartvisning.

Trykk for å gå

tilbake til

kartvisning.

© 2012 Google.

© 2012 Google.

Det er mulig at gatevisning ikke er tilgjengelig i alle områder.

86

Kapittel 17

Kart