iPad - Vise sporene på et album

background image

Vise sporene på et album

Se alle sporene på albumet som inneholder sangen som spilles: På Spilles nå-skjermen trykker
du på . (Trykk på skjermen først hvis kontrollene ikke vises.) Trykk på et spor for å spille det. Trykk
på igjen for å gå tilbake til Spilles nå-skjermen.
I sporlistevisning kan du gi sanger vurderinger. Du kan bruke vurderinger når du oppretter smarte
spillelister i iTunes.