iPad - Kjøpe eller leie videoer

background image

Kjøpe eller leie videoer

Du kan kjøpe og laste ned filmer, TV-programmer og musikkvideoer fra iTunes Store. Noen filmer
kan også leies med tidsbegrensning. Videoinnhold kan være tilgjengelig i standard oppløsning
(SD), i høy oppløsning (HD) eller begge deler.
Kjøp eller lei en video: Trykk på Buy eller Rent.

Når du har kjøpt et objekt, starter nedlastingen og objektet vises på Downloads-skjermen. Les
«Kontrollere nedlastingsstatus» på side 94.

Se en forhåndsvisning av en video

Trykk på Preview.

Se forhåndsvisningen på en TV ved
hjelp av AirPlay og Apple TV

Når forhåndsvisningen starter, trykker du på

og velger Apple TV. Les

«Bruke AirPlay» på side 37.