iPad - Kontrollere nedlastingsstatus

background image

Kontrollere nedlastingsstatus

På Downloads-skjermen kan du vise status for nedlastinger som pågår eller er planlagt, inkludert
objekter du har forhåndsbestilt.
Se status for objekter som lastes ned: Trykk på Downloads.

Forhåndsbestilte objekter lastes ikke ned automatisk når de blir tilgjengelige. Gå tilbake til
Downloads-skjermen for å starte nedlastingen.

Last ned et forhåndsbestilt objekt

Trykk på prisen, og trykk deretter på

.

Hvis en nedlasting har blitt avbrutt, fortsetter den neste gang enheten får tilgang til Internett. Du
kan også fullføre nedlastingen ved å åpne iTunes på datamaskinen. Nedlastingen fullføres da i
iTunes-biblioteket (hvis maskinen er koblet til Internett og du er logget på med samme Apple-ID).