iPad - Batteri

background image

Batteri

iPad inneholder et innebygd, oppladbart batteri. Hvis du vil ha mer informasjon om iPad-batterier,
går du til www.apple.com/no/batteries/ipad.html.

Lade batteriet

ADVARSEL:

Du finner viktig sikkerhetsinformasjon om lading av iPad i iPad Viktig

produktinformasjon på support.apple.com/no_NO/manuals/ipad.

Batterisymbolet øverst til høyre i statuslinjen viser batterinivå eller status for lading.

Lader

Lader

Lader ikke

Lader ikke

Fulladet

Fulladet

Lad batteriet: Den beste måten å lade iPad-batteriet på er å koble iPad til et strømuttak ved hjelp
av Dock Connector-til-USB-kabelen og den 10-watts USB-strømforsyningsenheten som følger
med. Når du kobler iPad til en USB 2.0-port på en Mac med Dock Connector-til-USB-kabelen, er
det mulig at iPad lader langsommere under synkronisering.

Viktig:

Hvis iPad er koblet til en datamaskin som er slått av eller er i dvalemodus, eller til en USB-

hub eller USB-porten på tastaturet, kan iPad-batteriet bli tappet for strøm i stedet for å lades.

Hvis Mac-maskinen eller PC-en ikke overfører nok strøm til å lade iPad, vises det en Lader ikke-
melding i statuslinjen. Hvis du vil lade iPad-enheten, kobler du den fra datamaskinen og kobler
den til en veggkontakt ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen og den 10-watts USB-
strømforsyningsenheten som fulgte med.

22

Kapittel 2

Komme i gang

background image

Viktig:

Hvis det er svært lite strøm igjen på iPad-batteriet, vises kanskje ett av følgende bilder for å

fortelle deg at iPad må lades i opptil 20 minutter før du kan bruke den. Hvis det er svært lite strøm
igjen på iPad-batteriet, er det mulig at skjermen er blank i opptil to minutter før et av bildene
nedenfor vises og indikerer at det er lite strøm på batteriet.

eller

eller

Få best mulig batteribrukstid

iPad bruker et litiumionebatteri. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan få best mulig
batteribrukstid på iPad, går du til www.apple.com/no/batteries/ipad.html.

Bytte batteriet

Batteriet i iPad kan ikke byttes av brukeren. Det kan byttes kun av en Apple-autorisert
serviceleverandør. Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det er mulig at
batteriet til slutt må skiftes. Apple-autoriserte serviceleverandører resirkulerer også iPad-batterier i
overensstemmelse med lokale regler og forskrifter. Du finner mer informasjon på www.apple.com/
no/batteries/replacements.html.