iPad - Bruke multimedieinnhold

background image

Bruke multimedieinnhold

Enkelte bøker har interaktive elementer, som filmer, diagrammer, presentasjoner, gallerier,
3D-objekter og kapittelomtaler. Når du vil bruke et multimedieobjekt, trykker, drar eller kniper du
på det. Med en presentasjon kan du for eksempel trykke på for å starte den, og deretter trykke
for å se hver skjerm. Hvis du vil vise et element i fullskjermmodus, sprer du to fingre. Når du er
ferdig, kniper du for å lukke fullskjermmodus.

104

Kapittel 22

iBooks