iPad - Studere notater og ordlister

background image

Studere notater og ordlister

I bøker som har støtte for det, kan du bruke notatvisning til å gå gjennom alle uthevinger og
notater som kort. Hvis du vil finne notatene dine raskt, viser du dem etter kapittel eller søker etter
innholdet i dem.
Vis notatene dine: Trykk på .

Vis notater etter kapittel

Merker i kapittellisten viser hvor mange notater og uthevinger du har lagt
til i hvert kapittel. Hvis du ikke ser kapittellisten, trykker du på Kapittel-
knappen.
Trykk på et kapittel for å se notatene for det. Trykk på et objekt i listen for å
se notatet eller uthevingen i kontekst.

Søk i alle notater

I notatvisningen skriver du inn et ord eller uttrykk i søkefeltet. Hvis du ikke
ser søkefeltet, trykker du på Kapittel-knappen. Kapitler med treff i notater
og uthevinger vises. Trykk på et kapittel for å se notatene for det.

Gå gjennom notater og ord som
lesekort

Trykk på Lesekort.
Forsiden på hvert kort viser teksten du har uthevet. Dra for å bla i kortene.
Hvis et kort har notater, som indikeres med

, trykker du på kortet for å

snu det.
Trykk på for å velge hvilke uthevinger som skal vises, eller for å stokke
kortene. Hvis kapitlet inneholder en ordliste, kan du også ta med denne i
kortene.

Send notatene med e-post

Når du viser notatene, trykker du på

. Marker notatene du vil dele, og

trykk deretter på E-post.

Slett notater

Når du viser notatene, trykker du på

. Marker notatene du vil slette, og

trykk deretter på Slett.