iPad - Hvitt på svart

background image

Hvitt på svart

Med Hvitt på svart kan du invertere fargene på iPad-skjermen, noe som kan gjøre det enklere å
lese teksten. Når Hvitt på svart er slått på, ser skjermen ut som et negativt bilde.
Inverter fargene på skjermen: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Hvitt på svart.

Les opp markering