iPad - Les opp markering

background image

Selv om VoiceOver er slått av, kan du få iPad til å lese opp tekst som du markerer.
Slå på Les opp markering, og juster talehastigheten: Velg Innstillinger > Generelt >
Tilgjengelighet > Les opp markering.

Få tekst lest opp

Marker teksten, og trykk deretter på Les opp.