iPad - Spesialtekst

background image

Spesialtekst

Slå på spesialtekst for videoer: Velg Innstillinger > Video > Spesialtekst.
Ikke alt videoinnhold inneholder spesialtekst.

122

Kapittel 24

Tilgjengelighet