iPad - Stedstjenester

background image

Stedstjenester

Stedstjenester lar programmer som Påminnelser, Kart, Kamera og stedsbaserte programmer fra
tredjepartsleverandører samle inn og bruke data som angir hvor du befinner deg. Din omtrentlige
posisjon bestemmes ved hjelp av tilgjengelig informasjon fra mobilnettverksdata (4G- eller
3G-modeller), og fra lokale Wi-Fi-nettverk (hvis Wi-Fi er på). Du kan spare strøm ved å slå av
stedstjenester når du ikke bruker denne funksjonen.

Når et program bruker stedstjenester, vises i menylinjen.

Alle programmer som bruker stedstjenester, vises på Stedstjenester-innstillingsskjermen, og du vil
kunne se om stedstjenester er slått av eller på for det aktuelle programmet eller tjenesten. Du kan
slå av stedstjenester for noen av eller alle programmene hvis du ikke vil bruke denne funksjonen.
Hvis du slår av stedstjenester, blir du bedt om å slå det på igjen neste gang et program eller en
tjeneste prøver å bruke det.

Stedsdataene som Apple henter inn, identifiserer deg ikke personlig. Hvis du har programmer fra
tredjepartsleverandører på iPad som bruker stedstjenester, bør du lese gjennom leverandørens
vilkår og personvernretningslinjer for å finne ut hvordan programmet bruker stedsinformasjonen
din.
Slå stedstjenester av eller på: Velg Innstillinger > Stedstjenester.