iPad - Bruke AirPlay

background image

Bruke AirPlay

Du kan streame musikk, bilder og video trådløst til en HD-TV og høyttalere med AirPlay og Apple
TV. Du kan også bruke AirPlay for å streame lyd til en Airport Express- eller AirPort Extreme-
basestasjon. Andre AirPlay-enheter er tilgjengelige fra tredjepartsleverandører. Besøk Apple Store
på Internett for mer informasjon.

iPad og AirPlay-enheten må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
Streame innhold til en enhet med AirPlay-støtte: Start videoen, lysbildeserien eller musikken,
trykk på , og velg AirPlay-enheten. Når streamingen starter, kan du gå ut av programmet som
spiller av innholdet.

Få rask tilgang til AirPlay-kontroller Når skjermen er på, dobbeltrykker du på Hjem-knappen og blar til

venstre ende av fleroppgavelinjen.

Bytt avspilling tilbake til iPad

Trykk på

, og velg iPad.

Du kan vise samme bilde på iPad-skjermen (iPad 2 eller nyere) og en TV ved hjelp av Apple TV. Alt
på iPad-skjermen vises på TV-en.
Vis samme bilde på iPad-skjermen og en TV: Trykk på helt til venstre i fleroppgavelinjen, velg
en Apple TV, og trykk på Like skjermer-knappen som vises.

En blå linje vises øverst på iPad-skjermen når like skjermer med AirPlay er på. Du kan også vise
iPad-skjermen på en TV ved hjelp av en kabel. Les «Vise videoer på en TV» på side 65.