iPad - Bruke Bluetooth-enheter

background image

Bruke Bluetooth-enheter

Du kan bruke iPad med Apple Wireless Keyboard og andre Bluetooth-enheter, for eksempel
Bluetooth-hodetelefoner. Hvis du vil ha en oversikt over støttede Bluetooth-profiler, går du til
support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=no_NO.

Sammenkoble Bluetooth-enheter

Bluetooth-enheter (for eksempel tastaturer eller hodetelefoner) må sammenkobles med iPad før
de kan brukes.

Sammenkoble en Bluetooth-enhet med iPad:

1

Følg instruksjonene som fulgte med enheten, for å gjøre den søkbar.

2

I Innstillinger velger du Generelt > Bluetooth og slår på Bluetooth.

3

Marker enheten. Hvis du blir bedt om det, oppgir du sikkerhetskoden eller PIN-koden. Følg

instruksjonene om sikkerhetskode eller PIN-kode som fulgte med enheten.
Merk: Før du sammenkobler et Apple Wireless Keyboard-tastatur, slår du på tastaturet ved å
trykke på av/på-knappen. Kun ett Apple Wireless Keyboard kan være sammenkoblet med iPad om
gangen. Hvis du vil sammenkoble enheten med et annet tastatur, må du fjerne sammenkoblingen
med det første.
Når du sammenkobler tastaturet med iPad, vises produktnavnet og et Bluetooth-symbol på
skjermen.
Når du har sammenkoblet hodetelefonene med iPad, vises produktnavnet og et Bluetooth-
lydsymbol på skjermen sammen med avspillingskontroller for lyd eller video. Trykk på hvis
du vil bytte til en annen lydavspillingsenhet, for eksempel den innebygde høyttaleren.

Hvis du vil bruke det skjermbaserte tastaturet igjen, slår du av Bluetooth i Innstillinger > Generelt
> Bluetooth eller trykker på Mat ut-tasten på Bluetooth-tastaturet.

37

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Bluetooth-status

Bluetooth-symbolet vises i statuslinjen øverst på iPad-skjermen:

Â

(hvitt): Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet.

Â

(grått): Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, men enheten er utenfor rekkevidde

eller slått av.

Â

Bluetooth-symbolet vises ikke: Bluetooth er slått av eller ikke sammenkoblet med en enhet.

Slette en sammenkobling mellom en Bluetooth-enhet og iPad

Hvis du sammenkobler iPad med en Bluetooth-enhet og deretter vil bruke en annen enhet av
samme type i stedet, må du først fjerne sammenkoblingen til den første enheten.
Fjern en sammenkobling med en Bluetooth-enhet: Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og
slå deretter på Bluetooth. Velg enheten, og trykk på «Glem denne enheten».