iPad - Bokmerker og logg

background image

Bokmerker og logg

Når du arkiverer et bokmerke, kan du endre navnet på det. Bokmerker arkiveres vanligvis på
øverste nivå i Bokmerker. Trykk på Bokmerker for å velge en annen mappe.
Legg til bokmerke for en nettside: Åpne siden, trykk på , og trykk deretter på Legg til
bokmerke.
Vis tidligere nettsider (logg): Trykk på , og trykk deretter på Logg. Hvis du vil slette loggen,
trykker du på Slett.

Åpne en nettside som har et
bokmerke

Trykk på

.

Vis bokmerkelinjen

Trykk i adressefeltet. Hvis du alltid vil vise bokmerkelinjen, går du til
Innstillinger > Safari under Generelt.

Endre et bokmerke eller en
bokmerkemappe

Trykk på

, velg mappen som inneholder bokmerket eller mappen du vil

endre, og trykk på Rediger.

Bruk iCloud til å holde bokmerker
oppdatert på iOS-enhetene og
datamaskinene dine

Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Bokmerker. Les «Bruk av
iCloud» på side 19.

Synkroniser bokmerker med
nettleseren på datamaskinen

Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.