iPad - Vise vedlegg

background image

Vise vedlegg

iPad kan vise bildevedlegg i mange vanlige formater (JPEG, GIF og TIFF) sammen med teksten i
e-postmeldinger. iPad kan spille av mange typer lydvedlegg, blant annet MP3, AAC, WAV og AIFF.
Du kan laste ned og vise filer (for eksempel PDF-filer, nettsider, tekstfiler og Pages-, Keynote-,
Numbers-, Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter) som er vedlegg i meldinger du mottar.
Vis en vedleggsfil: Trykk på vedlegget for å åpne det i Hurtigvisning. Du må kanskje vente til filen
er lastet ned, før den kan vises.

Åpne en vedleggsfil

Hold fingeren på vedlegget, og velg deretter et program å åpne det
med. Hvis ingen av programmene dine støtter filen og den er av en type
Hurtigvisning ikke støtter, kan du se navnet på filen, men du kan ikke åpne
den.

Arkiver et bilde- eller videovedlegg Hold fingeren på bildet eller videoen, og trykk deretter på Arkiver bilde eller

video. Objektet arkiveres i Kamerarull-albumet i Bilder-programmet.

Hurtigvisning støtter følgende dokumenttyper:

.doc, .docx

Microsoft Word

.htm, .html

nettside

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Preview, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx

Microsoft PowerPoint

45

Kapittel 5

Mail

background image

.rtf

rik tekst-format

.txt

tekst

.vcf

kontaktinformasjon

.xls, .xlsx

Microsoft Excel