iPad - Bildestrøm

background image

Med Bildestrøm – en iCloud-funksjon – blir bilder du tar på iPad automatisk lastet opp til iCloud
og sendt til alle dine andre enheter som har Bildestrøm aktivert. Bilder som lastes opp til iCloud
fra de andre enhetene og datamaskinene dine, sendes til Bildestrøm-albumet på iPad. Les «Bruk
av iCloud» på side 19.
Slå på Bildestrøm: Velg Innstillinger > iCloud > Bildestrøm.

Nye bilder du har tatt, lastes opp til Bildestrøm når du avslutter Kamera-programmet og iPad er
tilkoblet Internett via Wi-Fi. Eventuelle andre bilder som legges til kamerarullen – inkludert bilder
lastet ned fra e-post og tekstmeldinger, bilder arkivert fra nettsider, Photo Booth og skjermbilder
– lastes også opp til Bildestrøm og sendes trådløst til de andre enhetene dine. Bildestrøm kan
dele opptil 1000 av de nyeste bildene dine på iOS-enheter. Datamaskinene kan beholde alle
Bildestrøm-bildene dine permanent.

54

Kapittel 7

Kamera

background image

Arkiver bilder til iPad fra Bildestrøm I Bildestrøm-albumet ditt trykker du på

, markerer bildene du vil arkivere,

og trykker på Arkiver.

Slett et bilde fra iCloud

I Bildestrøm-albumet ditt markerer du bildet og trykker på .

Slett flere bilder fra iCloud

I Bildestrøm-albumet ditt trykker du på

, markerer bildene du vil slette,

og trykker på Slett.

Merk: Hvis du vil slette bilder fra Bildestrøm, må du ha iOS 5.1 eller nyere på iPad og alle de andre
iOS-enhetene dine. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=no_
NO.

Selv om slettede bilder fjernes fra Bildestrøm på enhetene dine, beholdes originalen i Kamerarull-
albumet (eller Arkiverte bilder) på enheten bildet opprinnelig kom fra.

55

Kapittel 7

Kamera

background image

FaceTime

8

Om FaceTime

Med FaceTime kan du ha videosamtaler via Wi-Fi. Bruk kameraet foran for å snakke ansikt til ansikt
med noen, og bruk kameraet bak for å vise hvor du er.

For å kunne bruke FaceTime må du ha en iPad 2 eller nyere og Wi-Fi-forbindelse til Internett. Les
«Nettverk» på side 128. Personen du ringer til, må også ha en iOS-enhet eller datamaskin som
fungerer sammen med FaceTime.

Merk: Det er mulig at FaceTime ikke er tilgjengelig i alle områder.

Dra bildet til et

av hjørnene.

Dra bildet til et

av hjørnene.

Bytt kamera.

Bytt kamera.

Lyd av (du kan høre og

se, den andre personen

kan se, men ikke høre).

Lyd av (du kan høre og

se, den andre personen

kan se, men ikke høre).