iPad - Klippe videoer

background image

Klippe videoer

Du kan klippe bort bilder fra begynnelsen og slutten av videoer du har tatt opp, eller i andre
videoer i Kamerarull-albumet. Du kan erstatte originalvideoen, eller du kan arkivere den klipte
versjonen som et nytt videoklipp.
Klipp en video: Når du viser en video, trykker du på skjermen for å vise kontrollene. Dra i én eller
begge kantene i bildevisningen øverst, og trykk deretter på Klipp.

Viktig:

Hvis du velger Klipp original, blir bildene som er klipt bort, fjernet permanent fra

originalvideoen. Hvis du velger «Arkiver som nytt klipp», blir et nytt klippet videoklipp arkivert i
Kamerarull-albumet, og originalvideoen påvirkes ikke.