iPad - Overføre bilder og videoer til datamaskinen

background image

Overføre bilder og videoer til datamaskinen

Du kan overføre bilder du har tatt og videoer du har tatt opp med Kamera, til
bildebehandlingsprogrammer på datamaskinen, for eksempel iPhoto på Mac.
Overfør bilder og videoer til datamaskinen: Koble iPad til datamaskinen ved hjelp av Dock
Connector-til-USB-kabelen.

Â

Mac: Marker bildene og videoene du vil ha, og klikk på Importer- eller Last ned-knappen i
iPhoto eller et annet bildebehandlingsprogram som støttes, på datamaskinen.

Â

PC: Følg instruksjonene som fulgte med bildeprogrammet.

Hvis du sletter bilder og videoer fra iPad når du overfører dem til datamaskinen, fjernes de fra
Kamerarull-albumet. Du kan bruke Bilder-innstillingspanelet i iTunes til å synkronisere bilder
og videoer tilbake til Bilder-programmet på iPad (videoer kan kun synkroniseres med en Mac-
maskin). Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.

Bildestrøm