iPad - Redigere bilder

background image

Redigere bilder

Du kan rotere, forbedre, fjerne røde øyne og beskjære bilder. Forbedring forbedrer et bildes
mørkhet eller lyshet, fargemetning og andre kvaliteter.

Beskjær

Beskjær

Automatisk forbedring

Automatisk forbedring

Roter

Roter

Fjern røde øyne

Fjern røde øyne

53

Kapittel 7

Kamera

background image

Rediger et bilde: Når du viser et bilde i fullskjermmodus, trykker du på Rediger og velger et
verktøy.
Når røde øyne-verktøyet er valgt, trykker du på hvert øye for å korrigere. Hvis du vil beskjære, drar
du i hjørnene på rutenettet, drar bildet for å endre plassering og trykker på Beskjær. Du kan også
trykke på Begrens når du beskjærer, for å angi et bestemt forhold.